Precizări privind acordarea biletelor de odihnă în anul 2009

 

Precizări privind acordarea subvențiilor asociațiilor și fundațiilor, în baza Legii nr.34/1998  pentru anul 2010

 

Ajutorul pentru incalzirea locuintei acordat conform OUG 107/31.12.2006

                Ordinul comun M.M.S.S.F. și M.A.I. nr.988/20.12.2006 privind Instrucțiunile de aplicare a O.U.G. 107/2006

 

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 

Precizari privind actualizarea Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR)

 

Raport  privind activitatea desfasurata de Directia de Munca si Protectie Sociala Cluj in anul 2008