Legislatia Muncii


 

 

 

Biroul Dialog Social, Legislaţie, Salarizare, Conflicte şi

Contracte Colective de Munca

   

Principalele atributii:

bullet

Asigura asistenta de specialitate sindicatelor si patronilor cu privire la negocierea contractelor colective de munca

bullet

Inregistreaza si solutioneaza in conformitate cu prevederile legale in materie, conflictele de interese

bullet

Organizeaza evidenta arbitrilor si mediatorilor pentru solutionarea conflictelor de interese si asigura secretariatul comisiei de arbitraj

bullet

Identifica unitatile cu mai mult de 21 de salariati si urmareste daca conducerea acestora si-a indeplinit obligatia de a negocia anual cu salariatii sistemul de salarizare, timpul de munca si odihna, conditiile de munca si alte drepturi ale salariatilor

bullet

Inregistreaza contractele colective de munca

bullet

Raspunde la sesizarile si scrisorile persoanelor fizice si juridice referitoare la raporturile de munca, la respectarea legislatiei salarizarii si la celelalte drepturi ale salariatilor

bullet

Organizeaza cursuri de instruire a sindicatelor si a persoanelor pe probleme de salarizare, negocierea colectiva si solutionarea conflictelor de interese

bullet

Solutioneaza in conformitate cu prevederile DL 118/90, cererile persoanelor persecutate pe motive politice de regimul instaurat la 6 martie 1945 stabilindu-se drepturile prevazute de DL 118/90 republicat

bullet

Asigura un dialog permanent intre sindicate si patronat prin organizare de dezbateri colective pe probleme de legislatia muncii

 

Acte necesare pentru inregistrarea contractelor colective de munca:

3 dosare care sa contina fiecare:  

bullet

Adresa de inaintare prin care se solicita inregistrarea contractului colectiv de munca

bullet

Contractul colectiv de munca semnat de toti participantii la negociere si avand aplicate stampila unitatii si stampila sindicatului pe fiecare pagina

bullet

Imputernicirile prin care participantii la negociere au fost mandatati sa negocieze si sa semneze contractul colectiv de munca

bullet

Dovada reprezentativitatii pentru reprezentantii salariatilor (sentinta instantei de judecata prin care s-a constatat ca sindicatul este reprezentativ la nivelul unitatii, sau in cazul in care in unitate nu exista sindicat ori acesta nu este reprezentativ, procesul verbal de alegere al reprezentantilor salariatilor)

Aceasta dovada se face prin hotatarea judecatoresca de constatare a reprezentativitatii sindicatului sau dupa caz, procesul verbal de alegere a reprezentantilor

    

Pentru stabilirea drepturilor prevazute de DL 118/1990 solicitantii vor depune:

bullet

Cerere prin care solicita stabilirea drepturilor

bullet

Acte doveditoare (in copie si original) ale situatiei respective, dupa caz (bilet de liberare, sentinta judecatoreasca, adeverinta de la Ministerul de Interne, Certificat de la Ministerul Apararii Nationale, Livret militar)

In cazul in care drepturile sunt solicitate in calitate de sot supavietuitor al persoanei persecutate, pe langa actele prevazute pentru dovedirea numelui de persecutat pe motive politice se vor depune si actele de stare civila din care rezulta ca este sotul supravietuitor al decedatului care a fost persecutat pe motive politice, precum si o declaratie pe proprie raspundere ca de la data decesului sotului si pana la data solicitarii dreptului nu s-a recasatorit.

 

Pentru inregistrarea unui conflict de interese se vor depune urmatoarele:

bullet

Sesizare privind premisele declansarii conflictelor de interese din care sa rezulte unitatea, conducatorul acesteia, obiectul conflictului de interese si persoanele imputernicite sa participe la conciliere. Sesizarea se depune in 2 exemplare.

Totodata se vor depune si dovezile din care rezulta ca salariatii au solicitat solutionarea revendicarilor conducerii unitatii dar aceasta nu le-a satisfacut sau a solutionat doar partial aceste revendicari.

Pentru clarificarea unor aspecte privind aplicarea legislatiei muncii, cei interesati pot adresa scrisori pe adresa Directiei de Munca si Protectie Sociala Cluj, compartimentul Dialog Social, Legislatie, Salarizare, Conflicte si Contracte Colective de Munca.