Prezentarea   Institutiei

 

 

 

 

Directia de Munca si Protectie Sociala este organizata si functioneaza in baza Hotararii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii,  Familiei si Protectiei Sociale.

Directia de Munca si Protectie Sociala este institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat.

Directia de Munca si Protectie Sociala este serviciu public deconcentrat al ministerului  - asigura īn teritoriu aplicarea unitara a legislatiei muncii, protectiei sociale, asistentei sociale si familiei.

Directia de Munca si Protectie Sociala īndeplineste urmatoarele atributii:

bullet

Organizeaza si coordoneaza activitatile de asistenta sociala la nivel judetean;

bullet

Colaboreaza cu organizatiile non-profit care au ca obiect de activitate protectia sociala;

bullet

Sprijina agentii economici si unitatile bugetare īn vederea aplicarii corecte si concrete a legislatiei īn domeniul salarizarii, normarii muncii, īncheierii contractelor colective de munca;

bullet

Aplica masuri de sanctionare contraventionala a celor care īncalca dispozitiile legale din domeniul muncii si solidaritatii sociale;

bullet

Sprijina actiunea de negociere a contractelor colective de munca ; inregistreaza si organizeaza evidenta acestora ;

bullet

Asigura aplicarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata si a Hotararii de Guvern nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a ordonantei;

bullet

Exercita in conditiile prevazute de lege, concilierea si arbitrajul in cazul conflictelor de interese ;

bullet

Asigura in teritoriu aplicarea politicilor si strategiilor Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

bullet

Distribuie bilete de odihna persoanelor īndreptatite pe baza solicitarilor acestora, īn cotele stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.

 

 

                                    PROGRAMUL PRINCIPALELOR MASURI SI ACTIUNI PENTRU ANUL 2009

 

Nr. crt.

Obiectivul urmarit

Actiuni  ce se vor desfasura in realizarea   obiectivelor propuse

 

Termene

de realizare

1

Aplicarea Progamului de Guvernare 2009-2012 īn aria de competenţă a DMPS

·     Studiul impactului politicilor sociale la nivel judeţean.

·     Elaborare situaţii statistice, studii şi rapoarte la nivel judeţean.

·     Promovarea strategiilor si politicilor guvernamentale din aria de competenta a MMFPS la nivel judeţean.

·     Implementarea programelor sociale de interes naţional la nivel judeţean.

Permanent

2

Reducerea sărăciei şi a marginalizării sociale

 

 

Permanent

2.1

Facilitarea accesului la resurse, drepturi şi servicii sociale.

·    Consilierea şi īndrumarea metodologică a primăriilor din judeţ privind  aplicarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat şi a Legii 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. 

·    Intocmire studii, evaluări, sinteze, rapoarte.

Permanent

2.2

Dezvoltarea mecanismului de implementare şi coordonare a procesului de incluziune socială.

·     Asigurarea Secretariatului tehnic al Comisiei pentru incluziune socială la nivel judeţean.

·     Consilierea şi īndrumarea metodologică a primăriilor īn vederea implementării unui mecanism eficient de combatere a excluziunii sociale la nivel judeţean;

·      Intocmirea de studii, evaluări, sinteze.

Permanent

2.3

Acordarea ajutoarelor financiare si de urgenta

·     Realizarea de anchete sociale in vederea acordării de ajutoare financiare (Legea 366/2001) şi ajutoare de urgenţă (Legea 416/2001)

Permanent

2.4

Consilierea şi informarea cetăţenilor privind drepturile sociale

 

·    Mediatizarea legislaţiei din domeniul protecţiei sociale .

·    Campanii de informare privind drepturile sociale ale cetăţenilor.

Permanent

3

Asigurarea echilibrului socio-economic al familiilor din mediul urban şi rural

 

Permanent

3.1

Reducerea decalajelor īn ceea ce priveşte accesul la servicii sociale īntre urban şi rural.

·    Sprijinirea primariilor in identificarea  problemelor sociale cu care se confrunta comunitatea .

·    Organizarea de intalniri intre furnizorii privati de servicii sociale si autoritatile locale.

·    Consiliere şi īndrumare metodolgica a primariilor in vederea dezvoltarii de servicii sociale.

Permanent

3.2

Studiul impactului politicilor sociale asupra categoriilor defavorizate

 

·   Elaborare situatii statistice privind beneficiarii de ajutor social şi nivelul prestaţiilor de care  beneficiaza.

·   Monitorizarea acordării prestaţiilor la nivelul judeţului Cluj.

 

Permanent

4

Prevenirea şi combaterea violenţei domestice

·     Parteneriat cu instituţiile implicate īn combaterea violenţei īn familie.

·     Campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice

Permanent

5

 

 Protejarea persoanelor vārstnice

·     Eliberare atestat conform Legii17/2000 respectiv sprijinirea instruirii şi formării personalului care furnizează servicii de īngrijire la domiciliu  pentru persoane vārstnice.

·     Consilierea primăriilor privind aplicarea Legii17/2000 privind protecţia pesoanelor vārstnice.

·     Participarea la Consiliul Consultativ al Persoanelor vārstnice.

Permanent

6

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale

 

 

·     Informarea şi consilierea furnizorilor de servicii sociale privind legislaţia īn domeniu.

·     Evaluarea şi acreditarea furnizorilor de servicii sociale.

·     Monitorizarea activităţii furnizorilor acreditaţi.

Permanent

7

 Colaborarea cu organizaţii nonprofit şi instituţionalizarea practicilor novatoare īntr-un sistem global, coerent şi diversificat de servicii sociale

·     Acordarea  unor subvenţtii asociaţiilor şi fundaţiilor romāne cu personalitate juridică care īnfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,  īn baza prevederilor Legii 34/1998 şi a Ordinului MMSSF nr.644/2004.

·     Intocmirea raportului privind utilizarea sumelor reprezentānd subvenţii acordate asociaţiilor şi fundaţiilor care prestează servicii de asistenţă socială.

·     Monitorizare, control, verificare a activităţii asociaţiilor şi plata subvenţiilor.

Permanent

8

Creşterea numărului de parteneriate public-privat īn domeniul asistenţei sociale

·     Organizarea de īntālniri īntre furnizorii de servicii sociale (publici şi privaţi)

·     Informări privind sursele de finanţare īn domeniul serviciilor sociale.

Permanent

9

Asigurarea libertăţii contractuale īn domeniul stabilirii şi negocierii relaţiilor de muncă

 

 

·     Asistenţă tehnică acordată angajatorilor şi reprezentanţilor angajaţilor īn vederea īncheierii contractelor colective.

·     Consiliere īn vederea aplicării legislaţiei muncii.

·     Īnregistrarea contractelor colective şi a actelor adiţionale.

Permanent

10

Realizarea măsurilor reparatorii pentru persoanele persecutate politic după 6 martie 1945

 

·     Evaluarea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea drepturilor prevăzute de Decret Lege 118/1990.

Permanent

 

 

 

11

Autorizarea agenţilor de muncă temporară

·     Analiza documentatiei şi autorizare.

 

Permanent

12

Abilitarea  şi avizarea serviciilor externe īn domeniul sănătăţii şi securităţii īn muncă

·     Analiza dosarelor şi avizarea acestora īn şedinţele Comisiei de abilitare.

Permanent

 

13

Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente. Crearea unui sistem eficient de formare profesională .

 

 

Permanent

13.1

Autorizarea furnizorilor de formare profesională a adultilor

 

·     Analiza dosarelor şi autorizarea furnizorilor de formare profesionala (conform OUG 129/2000)

·     Monitorizarea activităţii furnizorilor de formare profesională autorizaţi.

Permanent

13.2

Avizarea certificatelor de calificare  īn vederea aplicării Apostilei de la Haga

 

·     Analiză şi avizare

Permanent

13.3

Autorizarea angajatorilor şi atestarea maiştrilor de ucenicie

·     Consiliere īn aplicarea Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

·     Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie.

·     Controlul asupra modului in care este organizata si se desfasoara ucenicia la locul de munca.

Permanent

14

Īntărirea dialogului social

·     Consilierea sindicatelor şi patronatelor īn ceea ce priveşte legislaţia muncii

·     Sprijinirea acţiunilor de negociere a contractelor colective de muncă;

·     Exercitarea īn condiţiile prevăzute de lege, a concilierii şi arbitrajului īn cazul conflictelor de interese;

Permanent

15

Creşterea siguranţei şi calităţii vieţii persoanelor angajate

·     Asigurarea asistenţei de specialitate īn domeniul salarizării, la solicitarea persoanelor fizice angajate la societăţi comerciale, companii naţionale şi regii autonome;

·     Monitorizarea evoluţiei salariului minim brut şi evoluţiei salariului mediu din contractele colective īnregistrate la DMPS;

·     Aplicarea  măsurilor de sancţionare contravenţională, a celor care īncalcă dispoziţiile legale din domeniul muncii şi protecţiei sociale;

·     Distribuirea biletelor de odihnă.

Permanent

 

 

 

 

Director coordonator,

ANA BARBU